XTRAGRASS – DE INSTALLATIE

De specialisten van XtraGrass hebben een typisch veldprofiel ontwikkeld om te zorgen dat het veld voldoet aan alle eisen, zoals optimale drainage, groeiomstandigheden en speleigenschappen. Op basis van de lokale omstandigheden kunnen systemen worden toegevoegd, zoals veldverwarming, irrigatiesystemen en systemen voor ondergrondbeluchting. De omvang van het drainagesysteem wordt bepaald op basis van de lokale klimaatomstandigheden en maken integraal deel uit van de veldprofielconstructie.

Het groeimiddel of de wortelzonemix onder en in het XtraGrass-tapijt is een mengsel van zand en een specifiek organisch additief. De wortelzonemix garandeert samen met het XtraGrass-tapijt de ideale combinatie voor optimale groeiomstandigheden, stabiliteit voor de spelers en drainage. Het wortelzonemengsel is het belangrijkste ingrediënt van het systeem en moet voldoen aan de in onderstaande tabel vermelde specificaties.

.

Installatieprogramma voor nieuwbouw – 10 stappen

10-steps

Xtragrass-conversie – 7 stappen

7-steps

 

KORRELGROOTTE INVULLING XTRAGRASS

XTRAGRASS-GRASZODEN

P1010538Al naar gelang de wens van de klant kan XtraGrass worden gekweekt en geleverd als grote graszoden. Het XtraGrass wordt op een graskwekerij voorgeïnstalleerd, het XtraGrass wortelzonemengsel wordt toegevoegd en het gras wordt minimaal 12 maanden opgekweekt. Elke XtraGrass-zode is 2,4 meter breed en 12-15 meter lang.

 

Met speciale grasinstallatieapparatuur wordt het systeem op de projectlocatie geïnstalleerd. Het veld is na enkele dagen bespeelbaar.