Biljartlaken in GelreDome


Echt slecht was het veld in GelreDome niet, maar het kon zeker beter. Vitesse-trainer Peter Bosz en de spelers mopperden af­gelopen seizoen over de kwaliteit van de mat in het Arnhemse sta­dion. Vooral in de winter, als het gras nauwelijks groeit, vlogen de pollen dikwijls door de lucht. Bo­vendien was het veld niet altijd vlak. Vitesse, met snel combinatiespel gebaat bij een goed bespeelbaar veld, was er klaar mee en inves­teert daarom flink. Een hobbelig veld en grote graspollen die losla­ten, zijn komend seizoen verle­den tijd, voorspelt Ton Raap­horst, groepsdirecteur van TenCa­te Grass EMEA, waarmee Vitesse onlangs in zee is gegaan.

XtraGrass in stadion Gelredome en op Papendal

In GelreDome en op Papendal komt deze zomer een zogenoem­de XtraGrass mat te liggen. Dat is een natuurgrasveld op een on­dergrond van kunstgrasvezels. Op Papendal komt daarnaast ook een volledig kunstgrasveld, pal voor de tribune. Jong Vitesse speelt daar komend seizoen de thuiswedstrijden. De werkzaam­heden zijn reeds in volle gang. Vitesse wordt de eerste club in de eredivisie met een natuur­grasveld, dat is versterkt met kunststofvezels. Amateurclubs RKVV Nieuwkuijk, Sportclub Diosa in Balgoij en FC Steeds Hooger (Rot­terdam) hebben al XtraGrass.

De Arnhem­mers zijn afge­lopen winter bij de eerste vereni­ging op bezoek geweest en wa­ren erg te spreken over de bespeel­baarheid van de mat. Raaphorst: „Het veld is vlak, stabiel en sterk.

XtraGrass verhoogd gebruiksintensiteit

Een groot voordeel is ook dat de ge­bruiksintensiteit ver­veelvoudigd wordt ten opzichte van een regulier natuur­grasveld. Een stadionveld wordt jaarlijks gemiddeld 100 tot 150 uur belast. XtraGrass kan 800 tot 900 uren per jaar worden belast.” Voetballers hoeven niet bang te zijn voor schaafwonden na een sliding. En de terreinknecht hoeft niet bang te zijn dat hij het gras te kort maait en zo ook het dieper gelegen kunstgras afknipt. „De voetballers komen niet in contact met het kunstgras, dat iets boven de zandlaag uitkomt.

Als het gras tot 2 centimeter wordt gemaaid, houd je genoeg speling over voordat je kunstgras ziet. Wel zal, als het seizoen vor­dert en het veld intensief be­speeld wordt, het natuurgras dunner worden zoals bij een re­gulier natuurgrasveld. In de win­ter groeit het gras onvoldoende. In de doelgebieden, die intensie­ver worden belast, kunnen dan de groene kunstvezels zichtbaar worden. Tegelijkertijd blijft het veld uitstekend bespeelbaar”, ver­telt Raaphorst.

Het XtraGrass-veld op Papen­dal is deze week ingezaaid. Het gras dat in GelreDome komt, groeit bij een graszodenkwekerij in Limburg en komt deze zomer in grote rollen naar Arnhem. De wortels zijn dan al goed verwe­ven met de kunststofvezels. Raap­horst: „Het leggen van de geïnte­greerde zoden duurt circa twee dagen, daarna hebben ze nog en­kele weken nodig om te hech­ten.”

TenCate heeft in Nederland zestien stadions van profclubs voorzien van een volledige kunst­grasmat van dochteronderne­ming GreenFields. Vijf eredivisie­clubs en elf verenigingen in de eerste divisie. Vitesse wilde geen volledig kunstgras in GelreDo­me; Raaphorst benadrukt dat de Arnhemmers op natuurgras blij­ven spelen. „Kunstgras heeft het voordeel dat het extreem belast kan wor­den. Met ge­mak 1.500 uren op jaarbasis.

XtraGrass heeft alle bespeeleigen­schappen van na­tuurgras en is dus natuurgras met als voordeel een hoge­re bespeelintensi­teit.”


Bron: Vitesse.org